روزنامه خبر ورزشی، دوشنبه 25 آذر 1392
کروش: به دل بوسکه گفتم در فینال با شما بازی میکنیم!
/فعلا با گینه نو بازی میکنیم
/فدراسیون پول میدهد، آبی ها بازیکن
/استقلال خیلی خوب بازی کرد
نظرات کاربران
UserName