روزنامه کیهان، دوشنبه 25 آذر 1392
در واکنش به تحریمهای جدید غرب ظریف به جای آمریکا به منتقدان داخلی اعتراض کرد
/ واشنگتنپست: اوباما متوجه نیست آمریکا درحال فروپاشی است
/ نوبخت: دولت در اقتصاد مقاومتی باید دخل و خرج را تنظیم کند
/ایران: واشنگتن درباره مأموریت لوینسون توضیح دهد
/دیدار هیئت پارلمانی اروپا با فتنهگران
نظرات کاربران
UserName