روزنامه خبر ورزشي -۱۳۹۲ يکشنبه ۲۴ آذر
قلعه نويي : كمي "استقلال گونه" بوديم
/ هاشم ، جور گل نزنان را كشيد
/ فتح الله زاده : بايد براي آمدن تماشاگران ، ماشن جايزه بگذاريم
/ رويانيان: عدد شش،جزئي از فرهنگ پرسپوليس شده است
نظرات کاربران
UserName
کلمات کلیدی
روزنامه خبر ورزشي -۱۳۹۲ يکشنبه ۲۴ آذر
تصاویر مرتبط