سگ
گُربه عضو خانواده گربه‌سانان و يک حيوان گوشتخوار است.[?]بيش از يکصد نژاد شناخته شده گربه وجود دارد اگرچه بيشتر گربه‌ها دورگه هستند. گربه‌ها در بعد تجاري و بيشتر براي فروش به صورت حيوان خانگي به دو دسته مو کوتاه و مو بلند تقسيم مي‌شوند. گربه‌ها به طور طبيعي شبگرد هستند و بيشتر طول روز را مي‌خوابند و در نور کم از ديد خوبي برخوردارند . گربه‌ها از ? تا ? ماهگي بالغ مي‌شوند و توانايي توليد مثل دارند، ماده‌ها تا ? سالگي و نرها تا ?? سالگي قابليت جفت‌گيري دارند. دوره آبستني گربه نيز بين ?? تا ?? روز (متوسط ?? روز) است . سَگ يکي از زير رده‌هاي خانگي گرگ‌ها و پستانداري از راسته? سگ‌سانان است. اين واژه براي هر دو گونه? خانگي و شکاري و گاهي اوقات براي گونه‌هاي وحشي نيز به کار مي‌رود. سگ خانگي يکي از حيوانات کاري و نيز هم‌نشين انسان‌ها بوده و هست. همچنين در بعضي فرهنگ‌ها از سگ به عنوان يک منبع غذايي استفاده مي‌شده‌است.
نظرات کاربران
UserName