ايتاليا
ايتاليا کشوري در جنوب اروپا است. اين کشور از شبه‌جزيره ايتاليا و دو جزيره سيسيل و ساردنيا در درياي مديترانه تشکيل شده‌است.امروزه ايتاليا كشوري توسعه يافته است و جزو هشت كشور صنعتي محسوب ميشود.
نظرات کاربران
UserName