زنبوری روی شکوفه
زنبور جانوری متعلق به دسته حشرات و از راسته پردهبالان است. در جهان حدود ۲۰٬۰۰۰ گونه زنبور وجود دارد.زنبورها گردهٔ گلها را جمعآوری میکنند. این حشره را در همه جای دنیا بجز قطب جنوب میتوان یافت.
نظرات کاربران
UserName