پلنگ
هریک از دستهای پلنگ پنج، و در هریک از پاهایش چهار ناخن قوی و تیز وجود دارد که در حالت عادی در بین پنجههای حیوان محفوظ میباشد. به این ترتیب برخلاف پنجه سگ و یا حتی گرگ در حین راه رفتن به زمین مالیده نشده و کنده نمیشود. در اثر استفاده از همین ناخنهای تیز است که پلنگ به راحتی میتواند از درخت بالا برود.
نظرات کاربران
UserName