پلنگی خیره به آسمان
یک پلنگ آفریقایی بالغ حداکثر شصت کیلو وزن دارد (نوع نر) و نوع ماده آن هم در حدود 50 کیلو است. ولی با وجود این به راحتی میتواند حیواناتی را که دو تا سه برابر خودش وزن دارند از پای درآورد. بابونها، انواع میمونها، گراز، مرغان زمینی و انواع علفخواران از طعمههای پلنگمحسوب میشوند.
نظرات کاربران
UserName