پژو طوسی
پژو دومین شرکت بزرگ خودرو سازی اروپا محسوب می شود و شمار کارکنان آن از 210 هزار نفر گذشته است. کمپانی فرانسوی تولید کننده انواع خودرو های شخصی و موتور سیکلت است. بین نشانه اتومبیل های پژو و تندیس آزادی شیر رابطه دیرینه ای وجود دارد. یکی از اولین خودروهای پژو به نام مدل شیر شناخته می شده که نشان محلی شهر بلفورد محل ساخت مدل مذکور را روی خود گذاشت.
نظرات کاربران
UserName