کانادا
کانادا شمالي‌ترين کشور واقع در آمريکاي شمالي است. به صورت رسمي عنوان کنفدراسيون به کانادا اطلاق مي‌شود، اما در واقع اين کشور به صورت فدراسيون و زير تشريفات سلطنت مشروطه مرتبط با پادشاهي متحده اداره مي‌شود. پاييتخت کانادا شهر اتاوا است، محلي که در آن مجلس کشور و خانه? فرماندار کل قرار دارد. او به صورت تشريفاتي رئيس مملکت است و به عنوان نماينده? ملکه اليزابت دوم در کانادا، مستعمره? سابق بريتانياي کبير، زندگي مي‌کند. کانادا از نظر مساحت پهناورترين عضو مجموعه? کشورهاي همسود (مشترک‌المنافع) است. بر پايه آمار ???? (ميلادي)، ??????? فارسي‌زبان در کانادا زندگي مي‌کنند. کانادا رتبه دوم بزرگ‌ترين کشورها را در اختيار دارد و اين کشور بيشتر آمريکاي شمالي را اشغال کرده ‌است.
نظرات کاربران
UserName