خط ثلث
خط ثلث يکي از شيوه‌هاي بسيار مهم در خوشنويسي اسلامي و يکي از خطوط ششگانه است که ابداع آن را به و ابداع آن را به ‌ابوعلي بن مقله بيضاوي شيرازي معروف به ابن مقله ‌که در قرن سوم هجري مي‌زيسته نسبت مي‌دهند.
نظرات کاربران
UserName