گل های شقایق
گل برگهای شقایق تقریباً مشابه خشخاش بوده اما فاقد مرفین میباشد سمیت و خطرات آن کمتر از خشخاش است.جهت رفع بیخوابی ۵ گرم برگ شقایق را در ۲۰۰ سیسی آب جوشانده شب وقت خواب ۴ قاشق مرباخوری بنوشند.
نظرات کاربران
UserName