روزنامه کار و کارگر، شنبه 9 آذر 1392
قدردانی علما و مراجع تقلید از هيئت مذاکره کننده هستهای/توافق ژنو فضاي تنفسي جديدي را براي منطقه پديد آورده است/اقدام اخیر اتحادیه اروپا خلاف روحیه همکاری و حسن نیت است/دولت آمریکا مصداق بارز استکبار است/معاون رئیس جمهور خواستار لغو مصوبه "دورکاری" شد/توافقنامه ژنو از ۲۹ آذر اجرا میشود
نظرات کاربران
UserName