روزنامه اعتدال، چهارشنبه 6 آذر 1392
کارد به استخوان زنان عربستان رسیده /خواهش رئیس سازمان دارالقرآن الکریم از رسانهها /تجلیل از یک زن چریک، با یک عنوان دلنشین /پخش خودکار اذان در هر نقطه از جهان /کسانیکه نمازشان زیاد قضاء میشود بخوانند /قم،1200 بانوی قرآنی را به رقابت نشاند /برگزاری مسابقات قرآنی استانی، منطقهای و کشوری در دستگاه قضائی /آغاز کنگره بین المللی امام سجاد(ع) با پیام آیت الله مکارم شیرازی
نظرات کاربران
UserName