معبد بهشت-چین
معبد بهشت بزرگترين معبد چين است و يكي از 10 تا معبد شگفت انگيز جهان به حسا ب مي آید. معبد بهشت در 2 كيلومتري شهر ممنوعه پكن و در قرن 14 ميلادي توسط امپراتوري مينگ ساخته شده و نسبت به باقي معابد چين در رتبه اول قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName