امام هادی(علیه السلام)

امام هادی(علیه السلام):هر کس از خدا اطاعت کند از خشم مخلوق و مردم نمی ترسد و آنکه خدا را به خشم آورد پروردگار، وی را دچار خشم مخلوق خود می نماید.

نظرات کاربران
UserName