کشور چين
کشور چين در منطقه شرق آسيا قرار گرفته‌است و مساحت آن ????????? کيلومتر مربع است که ??3?????? کيلومتر مربع آن خشکي و 270???? کيلومتر مربع آب تشکيل شده است .اين کشور سومين کشوررپهناور دنيا پس از روسيه و کانادا است . چين پرجمعيت ترين و يکي از وسيعترين کشورهاي جهان است. پايتخت آن پکن مي‌باشد، شانگهاي مهمترين شهر و بندر آن است. نام چين از نام خاندان سين گرفته شده‌است که بر اين کشور فرمان مي‌راندند.
نظرات کاربران
UserName