بچه گربه های بازیگوش
گُربه جانوری اهلی از خانواده گربهسانان و یک حیوان گوشتخوار است.گربهها از ۶ تا ۷ ماهگی بالغ میشوند و توانایی تولید مثل دارند، مادهها تا ۸ سالگی و نرها تا ۱۰ سالگی قابلیت جفتگیری دارند. دوره آبستنی گربه نیز بین ۶۱ تا ۶۸ روز (متوسط ۶۳ روز) است
نظرات کاربران
UserName