قورباغه درختی چشم قرمز
رایجترین دوزیستان جهان قورباغهها و وزغها هستند. نوع بالغ قورباغهها عموما بدون دم و چمباتهزده هستند، آنها پاهای بلند عقب برای پریدن و زبان بلند چسبناک برای گرفتن طعمه دارند. معمولاَ قورباغهها بدن نرم و مرطوب دارند و در نزدیکی آبها زندگی میکنند. وزغها اما پوست خشک و زگیل مانند دارند و عمدتاً روی خشکی زندگی میکنند.
نظرات کاربران
UserName