سگ هایی روی تپه
سَگ (نام علمی: Canis lupus familiaris) یکی از زیر ردههای خانگی گرگها و پستانداری از راستهٔ سگسانان است. این واژه برای هر دو گونهٔ خانگی و شکاری و گاهی اوقات برای گونههای وحشی نیز به کار میرود. سگ خانگی یکی از حیوانات کاری و نیز همنشین انسانها بوده و هست. همچنین در بعضی فرهنگها از سگ به عنوان یک منبع غذایی استفاده میشدهاست.
نظرات کاربران
UserName