خرس قطبی در حال شنا کردن
خرس قطبی خرس بزرگی است که معمولاً در قطب شمال زندگی میکند. این خرس معمولاً به عنوان خرس سفید یا خرس شمالی نیز شناخته میشود. با توجه به گرم شدن زمین این موجودات در حال از بین رفتن هستند.
نظرات کاربران
UserName