لاک پشت سبز-هاوایی
لاکپشتها، سنگ پشت و یا کَشَفهاخزندگانی هستند از راستهٔ لاکپشتسانان (Testudines). لاکپشتها جزو جانوران خونسرد هستند.لاکپشتسانان خزندگانی با لاک استخوانی پشتی و لاک استخوانی شکمی هستند که کمربند اندام حرکتی آنها درون دنده‏هاست و دندان ندارند.از ۳۰۰ گونهٔ موجود برخی از آنها شدیداً در معرض انقراض قرار دارند. از گونههای معروف آن میشود به لاکپشت زینی، لاکپشت چرمی و لاکپشتهای سهچنگالی اشاره کرد.لاک پشت فراتی نوعی لاک پشت با لاک تقریبا نرم است که در خطر انقراض قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName