گله ای زرافه
همیشه زرافهها هدف حمله شیرها، پلنگها و سگهای وحشی قرار میگیرند. زرافههای بزرگسال نمیتوانند پیوندهای اجتماعی قوی ایجاد کنند. هنگام حمله کردن به زرافهها، این موجودات گردن خود را به عنوان سلاح استفاده میکنند. زرافههای نر همیشه علاقهٔ زیادی به جفت گیری داشتهاند که حاصل آن نسلهای جوان تر این موجودات است.
نظرات کاربران
UserName