دشت گلهای آفتابگردان
گل آفتابگردان، گل آفتاب یا گل آذریون (عربیشده آذرگون) گیاهی است از خانوادهٔ گلستارهایها (Asteraceae) از جنس آفتابگردانها (Helianthus). گل آفتاب گردان گیاهی است یکساله و تا حدود سه متر رشد میکند.
نظرات کاربران
UserName