پلنگ سریع
پلنگ (نام علمی: 'Panthera pardus') جانوری از خانوادهٔ گربهسانان و کوچکترین حیوان در میان چهار گربهٔ بزرگ در سردهٔ پلنگیان است که شیر، ببر و جگوار سه عضو دیگر آنند.
نظرات کاربران
UserName