یا ابا صالح المهدی
می گویند با یک گل بهار نمی شود،اما من گلی سراغ دارم که با او دنیا گلستان می شود (گل نرگس)*تنها گلی است که با او دنیا بهار می شود*
نظرات کاربران
UserName