ایهاالهادی(ع)
باز ، امشب دل مقیم سامراست مرغ روحم در حریم سامراست شدگدایی کارم از درماندگی دست من سوی کریم سامراست
نظرات کاربران
UserName