خداحافظ RQ 170
پهپاد RQ-170 پرنده بدون سرنشینی است که مدتها در کشور افغانستان در حمایت از عملیات نیروهای ناتو در سکوت عمل میکرد.این هواپیما برای اولینبار در سال 2005 میلادی به صورت عملیاتی وارد خدمت نیروهای مسلح آمریکا شد و به شکل مخفیانه به عملیات در افغانستان پرداخت تا اینکه در سال 2007 میلادی اولین تصاویر این هواپیما در پایگاه هوایی قندهار منتشر شد.باتوجه به عدم دسترسی نیروهای طالبان به سیستمهای راداری، هدف از استقرار این پرنده پیشرفته در کشور افغانستان انجام عملیاتهای شناسایی و جاسوسی بر فراز حریم هوایی دو کشور ایران و پاکستان است هرچند گزارشهایی از حضور این پرنده در کشور کرهجنوبی به منظور رصد فعالیتهای موشکی کرهشمالی نیز وجود دارد.
نظرات کاربران
UserName