روزنامه باني فيلم، سه شنبه 28 آبان 1392
پايان فيلمسازس آسان، فيلم اولي ها با ضابطه وارد شوند
/دكتر ظريف شخصيتي جذاب براي سينما
/مهران مديري: براي تلويزيون سريال نميسازم
/آسيب شناسي فيلمسازي در خارج
نظرات کاربران
UserName