گنبد طلایی

گنبد از سنگ بنای قرن هفتم است که در شهر قدیمی اورشلیم واقع شده است.

نظرات کاربران
UserName