خوشنویسی اسلامی
خوشنویسی اسلامی که به عنوان خط عربی شناخته شده است عملی هنری است که پیکرهایی را نگارش می کند مانند شیر (علی "شیر خدا")
نظرات کاربران
UserName