نور خورشید در مسجد ایاصوفیه
مسجد ایاصوفیه، مسجدی بزرگ است که در استامبول ترکیه واقع شده است.
نظرات کاربران
UserName