تسبیح چوبی
دانه های این تسبیح از چوب تراش خورده است.
نظرات کاربران
UserName