تسبیح و قرآن
تسبیح و قرآن دو ابزار نزدیک شدن به خداوند می باشند.
نظرات کاربران
UserName