مسجد وکیل
مسجد وکیل مسجد در شیراز، جنوب ایران، واقع در غرب بازار وکیل در کنار ورودی آن است.
نظرات کاربران
UserName