مسجد مدینه
مسجد مدینه النبی با گنبد سبز رنگ در شهر مدینه در منطقه حجاز در غرب عربستان سعودی قرار دارد.
نظرات کاربران
UserName