نمای بالایی شهر سانفرانسیسکو
سان فرانسیسکو در شمال کالیفرنیا واقع شده است.
نظرات کاربران
UserName