سگ آلمانی بازیگوش
چوپان آلمانی، نژاد سگ در اندازه بزرگ است که در آلمان سرچشمه گرفته است.
نظرات کاربران
UserName