سگ خانگی خواب آلود
سگ خانگی از زیرگونه های گرگ خاکستری و عضو خانواده ی پستانداران است.
نظرات کاربران
UserName