چشم انداز پارک صنعتی دویسبورگ
یک پارک صنعتی عمومی است که در دویسبورگ نورد آلمان واقع شده است.
نظرات کاربران
UserName