تصویر آیت الله جواد تبریزی
تصویر تمام رخ و قدیمی آیت الله میرزا جواد تبریزی است که ایشان در روز یازدهم ذیحجه سال ۱۳۴۳ قمری رحلت فرمودند.
نظرات کاربران
UserName