سایه درخت ها روی زمین برف گرفته
درخت های بی برگ مجتمع در وسط دشت برف گرفته، جلوی نور خورشید را گرفته و روی برف سایه ایجاد کرده است.
نظرات کاربران
UserName