شیرجه نهنگ در آب
دم نهنگی که در آب شیرجه زده هنوز بیرون از آب است.
نظرات کاربران
UserName