دریاچه قله کوه آتشفشانی
در قله کوه آتشفشان دریاچه ای بوجود آمده است.
نظرات کاربران
UserName