روزنامه باني فيلم، يكشنبه 12 آبان 1392
جعفري جلوه: اعتبار از دست رفته فارابي را باز ميگردانم
/بازيگران سينما دست به انتخاب زدند
/تكرار و تكرار و تكرار با هزار زرق و برق!
نظرات کاربران
UserName