روزنامه كار و كارگر، يكشنبه 12 آبان 1392

خانه كارگر: حضور كارگران درجبهه استكبارستيزي هيچگاه كمرنگ نخواهد شد/كليات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي تصويب شد/برخي تشكلها فراموش كردهاند حامي كارگر هستند/نشست هیئتهای اجرایی خانههاي کارگر سراسر کشور برگزار شد/قيمت مسكن مهر پرديس 12 ميليون تومان افزايش يافت خانه كارگر: حضور كارگران درجبهه استكبارستيزي هيچگاه كمرنگ نخواهد شد كليات تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي تصويب شد تریبون کارگری خانه كارگر: حضور كارگران درجبهه استكبارستيزي هيچگاه كمرنگ نخواهد شد برخي تشكلها فراموش كردهاند حامي كارگر هستند نشست هیئتهای اجرایی خانههاي کارگر سراسر کشور برگزار شد قيمت مسكن مهر پرديس 12 ميليون تومان افزايش يافت

نظرات کاربران
UserName