روزنامه خبر ورزشي، شنبه 11 آبان 1392
دايي: بايد به جاي شعار از مجيدي تشكر شود
/كفاشيان: ايران -امريكا قطعي شد
/اما كسر امتياز پرسپوليس و تراكتور تاييد شد
/عابد زاده: درباره همكاري با پرسپوليس بعدا صحبت ميكنم
نظرات کاربران
UserName