روزنامه كار و كارگر، شنبه 11 آبان 1392
رهبر انقلاب: براي حل مشكل پيري جمعيت كشور كار علمي، عميق و اساسي انجام شود/بدهي 60 هزار ميلياردي دولت قبلي به صندوقهاي بيمه/شعار مرگ بر آمريكا و مذاكره را با هم پيش ميبريم/صفارهرندی: شعار مرگ بر آمریکا در روند مذاکرات بیتأثیر است/مدالیته جدیدی به آژانس ارائه کردیم/طرح جديد وزارت مسكن جايگزين مسكن مهر ميشود/ديدار ظريف با مقامات عاليرتبه تركيه
نظرات کاربران
UserName