روزنامه باني فيلم، چهارشنبه 8 آبان 1392
مجمع عمومي خانه سينما دي ماه برگزار ميشود
/انتقاد صريح مسعود ده نمكي از اظهارات منيژه حكمت
/سنت ساخت فيلمهاي پليسي در ايران فراموش شد
/يك و نيم ميليارد براي آخرين فيلم تحريمي حوزه هنري
نظرات کاربران
UserName