روزنامه كار و كارگر، چهارشنبه 8 آبان 1392
توافق جديد ایران و آژانس برای ادامه مذاکرات در یک چارچوب عملیاتی/حل معضل آب در کشور نیازمند عزمی ملی است/13 آبان را به روز برائت از شيطان بزرگ بدل خواهيم كرد/ايران مصمم به مجازات گروه تروریستی جیش العدل است
نظرات کاربران
UserName